ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-02-29

Quotes of the Week (yes politics again, and I won't say sorry dude)

“การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว คนทุกคนมีสิทธิ์สร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศชาติได้ ถ้าเราเชื่อมั่นว่า การเมืองเป็นเรื่องของเรา ไม่ใช่ของใคร”
ตุล ไวฑูรเกียรติ, นักดนตรี“ถ้าปล่อยมันลอยผ่านหน้าไปเฉย ๆ แล้วมายืนด่าภายหลังมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมา”
“ความหวัง มีสิ แต่มีแล้วต้องทำ นี่คือประเด็น”
จิรนันท์ พิตรปรีชา, นักเขียน นักแปลมีคลิปอื่น ๆ อีกที่ FanRosana.com

technorati tags: , ,

No comments: