ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-11-02

Brainstorming for TCDC New Home

เอกสารจากบล็อก Save TCDC:

บ้านหลังใหม่ TCDC ? (a.k.a. แปลงที่จอดรถให้เป็นห้องสมุด ? มีรูปให้ดู) และ
20 คำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

 • ทำไมไม่มีการเปิดเผยรายงานเรื่องการศึกษาสถานที่อย่างละเอียด ?
 • รายงานการศึกษาความยาวหนึ่งหน้ากระดาษที่เปิดเผยออกมานั้น มีคุณภาพเชื่อถือได้หรือไม่ ? — พบการคำนวณตัวเลขที่ผิดพลาด
 • ทำไมถึงไม่มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร และ ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้บริการหนึ่งคน ?
 • ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ค่าเสียโอกาส และ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สถานที่ใหม่ อยู่ที่ไหน ?
 • ลักษณะของพื้นที่ใหม่ เหมาะสมกับบริการของ TCDC หรือไม่ ?
 • ความเหมาะสมของพื้นที่ใหม่ ที่ไม่มีพื้นที่จัดกิจกรรม เช่น การบรรยาย หรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และความไม่สะดวกเรื่องการเดินทางและที่จอดรถ สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลากรหรือนิสิตจุฬา
 • พื้นที่จามจุรีสแควร์ ชั้น 2 ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ลานจอดรถ เพดานต่ำ เสาเยอะ ไม่มีช่องแสง เหมาะสมจะดัดแปลงเป็นห้องสมุดหรือไม่ ?
 • พื้นที่จามจุรีสแควร์ ชั้น 3 ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ร้านค้าขนาดเล็ก ขนของขนาดใหญ่ไม่ได้ เหมาะสมจะดัดแปลงเป็นพื้นที่นิทรรศการหรือไม่ ?
 • พื้นที่ชั้น 2 และ 3 ไม่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เป็นปัญหาต่อคุณภาพการให้บริการหรือไม่ ?
 • พื้นที่ปัจจุบัน: บริการ 4,483 ตร.ม. สำนักงาน 714 ตร.ม. / พื้นที่ใหม่: บริการ 2,562 ตร.ม. สำนักงาน 3,250 ตร.ม — พื้นที่สำนักงานมากเกินไปหรือไม่ ?
 • ความโปร่งใสของการตัดสินใจใช้พื้นที่ใหม่ ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และ จริงหรือที่จามจุรีสแควร์ยังขายพื้นที่โครงการไม่ได้ ?

ดูคำถามทั้งหมด และรายละเอียดของแต่ละคำถามได้ในไฟล์ pdf


ข่าวจาก TCDC:

งานประชุมระดมความคิด “หลากหลายแง่มุมกับบ้านใหม่ TCDC”

กระแสข่าวการย้าย TCDC ไปที่จามจุรีสแควร์ในต้นปี 2551 นี้
เหล่าสมาชิกและผู้ที่สนใจต่างมีคำถามหลากหลายในใจ
ตั้งแต่เรื่องเหตุผลที่มาของการย้าย … ทำไมต้องย้าย … สมควรย้ายจริงหรือ …
ไปจนถึงการคัดเลือกสถานที่ใหม่ … ใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินตัวเลือกต่าง ๆ ... ทำไมจามจุรีสแควร์ถึงเป็นคำตอบ … รวมไปถึงข้อดีและข้อจำกัดต่าง ๆ ของสถานที่ใหม่ …
TCDC จะยังสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้เหมือนเช่นเดิมหรือไม่ …
บทบาทและหน้าที่ของ TCDC จะยังเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร …

เพื่อความกระจ่างและโปร่งใส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ถามคำถาม และแสดงความคิดเห็น ในงานประชุมระดมความคิด “หลากหลายแง่มุมกับบ้านใหม่ TCDC”

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550
เวลา 14.00 – 17.00 น.
(ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 30 นาที)
ห้องออดิทอเรียม TCDC
สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0-2664-8448

หมายเหตุ: เพื่อประโยชน์สูงสุดในการระดมความคิด ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ “การย้ายพื้นที่ ! TCDC” ได้ที่ www.tcdc.or.th ซึ่งข้อมูลจะพร้อมขึ้นเว็บไซด์ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550


Save TCDC !

[ ลิงก์ Save TCDC, TCDC | ผ่าน girl friday ]

technorati tags: ,

No comments: