ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-11-09

101 : 20

รัฐประหารเพื่อใคร ?

ได้คำตอบแล้ว

พรุ่งนี้ก็ไปร้องเพลงกัน ทำลายสถิติโลก — ฉลองความมั่นคง

technorati tags: , ,

No comments: