ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-19

Unicode CLDR 1.5 Released

สมาคมยูนิโคดออก CLDR รุ่น 1.5 แล้ว (เมื่อสามเดือนที่แล้ว - วันที่ 31 ก.ค. 2550)

CLDR (Common Locale Data Repository) เป็นฐานข้อมูลข้อมูลท้องถิ่น (locale data) สำหรับนำไปดัดแปลงซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้เข้ากับแต่ละภาษาและท้องถิ่น ตัวอย่างข้อมูลที่ CLDR มีให้ เช่น รูปแบบวันที่ เวลา เขตเวลา ตัวเลข ค่าเงิน การเรียงลำดับข้อความ ฯลฯ

CLDR 1.5 มีข้อมูลสำหรับ 135 ภาษาและ 149 พื้นที่ หรือนับเป็นทั้งหมด 394 ชุดข้อมูลท้องถิ่น และมีข้อมูลมากกว่ารุ่นที่แล้วถึง 42% โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากผู้ร่วมโครงการกว่า 160 ราย โดยรายหลักมี Adobe, Apple, Google, IBM, Sun และตัวแทนจากหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงอาสาสมัครทั่วโลกด้วย (สำหรับประเทศไทย มีพี่สัมพันธ์ ระรื่นรมย์ เจ้าเก่า, คุณณิชชา กำโชคภัทรพร, และคุณสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ เข้าร่วม — เห็นพี่สัมพันธ์เคยมาถาม ๆ ในอีเมลกลุ่มของ LTN/Thai Linux Working Group อยู่บ้าง)

CLDR เดิมเป็นโครงการของ OpenI18N โดยมีสมาชิกก่อตั้งคือ IBM, Sun และ OpenOffice.org ก่อนที่ยูนิโคดจะรับเข้าเป็นโครงการในความดูแล (ตั้งแต่ CLDR 1.1)

ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่รองรับ CLDR เช่น .NET Framework และ Java platform ส่วนโปรแกรมที่นำไปใช่ ก็เช่น OpenOffice.org (แน่นอน)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://unicode.org/cldr/ และ Wikipedia

technorati tags: , ,

No comments: