ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-09

nothing (on earth) can escape the gravity

(ต่อจาก What is LOVE ? เมื่อวาน)

“ ไม่ว่า Ultra-royaliste [‘ผู้เกินกว่าราชา’] จะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสบอกเราว่า สถาบันกษัตริย์กลับมามีอำนาจก็ด้วย Ultra-royaliste และ สถาบันกษัตริย์ต้องล่มสลายไปตลอดกาลก็ด้วย Ultra-royaliste อีกเช่นกัน ”

— ปิยบุตร แสงกนกกุล, Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส, onopen.com

ความพยายามที่จะเพิ่มอำนาจสถาบัน และความพยายามที่จะยกบุคคลบางจำพวกให้มีฐานะใกล้เคียงสถาบัน กลับจะยิ่งทำให้สถาบันเสื่อมลง จนถึงจุดที่ไม่อาจคืนย้อนกลับ...


ข่าว (Thailand plans tougher lese majeste law): รอยเตอร์, ประชาไท, ไทยรัฐ

ร่างพ.ร.บ. (เสนอพรุ่งนี้ - 10 ตุลา): ขยายกม.หมิ่นฯ คลุมองคมนตรี, ห้ามเสนอข่าวคดีหมิ่นฯ

ข้อมูลกฎหมายหมิ่นพระบรมฯ เปรียบหลายประเทศ โดย รอยเตอร์

[ ผ่าน Etat de droit, mk, FACT ]

technorati tags: , ,

No comments: