ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-03

Bloggers and Democracy in Burma

พม่าจากสายตาของ ประชาชนพม่า

Burma Peace Group: บทบาทของ blogger กับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในพม่า

สำนักข่าวทางเลือก freeburma.org, irrawaddy.org และ mizzima.com

บล็อกเกอร์พม่า เช่น ko-htike.blogspot.com และ mmedwatch.blogspot.com

[ ผ่าน พิณ พัฒนา ]

technorati tags: , , ,

No comments: