ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-10-12

14 October 2007 / seminar

ข่าวจาก โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครับ

ขอเชิญร่วมฟังการอภิปราย
“เจตนารมณ์ 14 ตุลา ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

เสาร์ 13 ตุลาคม 2550
13.00-16.00 น.
ณ ห้องอดุลย์ วิเชียรเจริญ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.201)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมอภิปรายโดย จาตุรนต์ ฉายแสง, นิธินันท์ ยอแสงรัตน์, วิจิตร ศรีสังข์

ดำเนินการอภิปรายโดย จรัล ดิษฐาอภิชัย

จัดโดย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนรัฐธรรมนูญ 2540

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สำรองที่นั่ง 0-2613-2672, 0-2613-2599

technorati tags: ,

No comments: