ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-08-31

Thai Free News -- Thai citizen media front

Thai Free News. This group of people are members of Pantip.com, Thailand's most popular discussion forum, who have concerns about the neutrality of media in the current situation. So they start their own.

กลุ่มสื่อประชาชน — วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เนื่องจากในสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ได้ทำให้เกิดช่วงวิกฤตของสื่อในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริง ไม่บิดเบือน และเชื่อถือได้ ทำให้ประชาชนทั่วไปขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ สมาชิกบางท่านในห้องราชดำเนินของเว็บไซด์พันทิบจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อ จัดตั้ง “กลุ่มสื่อประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  • เพื่อนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริงเป็นกลาง และเชื่อถือได้แก่สังคม
  • เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมาแก่ประเทศไทยอีกครั้ง
  • เพื่อทวงถามความยุติธรรมของบ้านเมืองภายหลังการก่อรัฐประหารจากทหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
  • เพื่อช่วยให้คนไทยอ่านข่าวเป็น และมีจิตวิเคราะห์ในการบริโภคสื่อต่าง

สื่อประชาชนมีความต้องการที่จะสร้างสื่อ 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์ และ วิทยุ โดยจะเริ่มจากเว็บไซต์ก่อน

[ ผ่าน ห้องราชดำเนิน, ประชาไท ]

technorati tags: ,

No comments: