ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-07-29

magic number 22

เราชอบเลข 22

หลายสิ่งที่เราชอบรอบตัวเกี่ยวข้องกับเลขนี้

22 me.

technorati tags: ,

1 comment:

Anonymous said...

ผมชอบ 21