ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-28

SIIT Day - 28 June

วันนี้ SIIT Day มีกิจกรรมที่สถาบันเยอะแยะ ตั้งแต่เมื่อวาน

28 มิ.ย. เป็นวันที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น SIIT (จากเดิม IIT, และก่อนหน้านั้น EEP)

technorati tags:

No comments: