ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-10

Freelancers' Toolset

The Freelancer’s Toolset: 100 Web Apps for Everything You Will Possibly Need

100 เว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับ(เกือบ)ทุกอย่างที่คนทำงานฟรีแลนซ์ต้องการ - แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ตารางนัดหมาย, จัดการการเงิน, จัดเก็บข้อมูล, จัดการโครงการ, งานเขียนและออกแบบ, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว, สมุดจดที่อยู่, การตลาดและเครือข่าย, ธุรกิจและกฎหมาย, เก็บข้อมูลติดต่อลูกค้า, งานพิมพ์และหีบห่อ

เยอะมาก - -"

[ลิงก์ Codswallop | ผ่าน Bangkok Post ]

technorati tags: ,

No comments: