ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-05

Thailand Human Rights blog

Thai Coalition for the Protection of Human Rights Defenders (HRD-TH)
Campaign Committee for Human Rights

เว็บล็อกของ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)

http://www.oknation.net/blog/humanrights

“สิทธิมนุษยชน คือจุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพ”

technorati tags: ,

No comments: