ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-16

Thai scholars meet up in Berlin

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน, สถานกงศุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต และสถานกงศุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทการ์ท ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในเยอรมนี ร่วมพบปะกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, นายสุรสีห์ ดกศลนาวิน, นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศ. ดร. จรัส สุวรรณมาลา, นายสุรักษ์ โหราชัยกุล และ ผศ. ดร. พิรงรอง รามสูต
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง และกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2550
เวลา 15.30 – 18.30 น.
ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน
Steinkirchener Str. 17
13435 Berlin-Wittenau
(แผนที่+เบอร์โทร)

ติดต่อสำรองที่นั่ง
chuliepotei AT thaiembassy de หรือ
โทรสาร 030 79481251

[ผ่าน ThaiBB]

technorati tags: , ,

No comments: