ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-08

demystifying Compulsory Licensing

คนชายขอบ นำเสนอเรื่อง CL ยาเอดส์ - ตีแตกทีละประเด็น:
ความเข้าใจผิดและข้อเท็จจริง กรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) บนยารักษาโรคเอดส์

* CL = Compulsory Licensing = มาตรการบังคับใช้สิทธิ, วิกิพีเดียอธิบายว่า:

มาตรการบังคับใช้สิทธิ (compulsory licensing หรือ CL) หรือ สิทธิเหนือสิทธิบัตร คือการที่รัฐบาลออกมาตรการบังคับต่อเจ้าของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิผูกขาดอื่นใด โดยให้รัฐหรือใครก็ตามได้รับสิทธิในการใช้สอยงานนั้นๆ โดยชอบธรรม. โดยปกติแล้วเจ้าของสิทธิมักจะได้รับค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากกรณีนี้ ซึ่งอาจจะมีระบุไว้ในตัวบทกฎหมายหรือตัดสินโดยผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีไป.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณี ไทย CL ยาเอดส์ และความขัดแย้งกับบริษัทแอ๊บบอต(-แอ๊บแบ้ว) ดูได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเว็บข่าวประชาไทมีรายงานเรื่องนี้อยู่ตลอด

ร่วมลงชื่อบอยคอต แอ๊บบอต

technorati tags:

2 comments:

Anonymous said...

http://www.core77.com/blog/object_culture/design_goes_scottish_6236.asp

ไม่เกี่ยว แต่น่าสนใจสำหรับแกนะ

bact' said...

ขอบคุณมาก
เราเอาไปโพสต์ประเดิม :P