ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-12

Survey of Tourist Experiences in Thailand - an invitation

INVITATION TO TAKE UNIVERSITY ONLINE SURVEY OF TOURIST EXPERIENCES IN THAILAND

If you have visited Thailand as a tourist, you are invited to take an anonymous survey conducted by the University of New South Wales in Australia. The study looks at tourist experiences in Thailand (positive and negative), images of Thailand before and after visiting, tourist impacts, and a few other issues. The survey will take only about 10 minutes to fill out. A summary and analysis of responses will be posted when it is complete.

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ยังไงฝากส่งต่อเพื่อน ๆ ต่างชาติด้วย :)

If you would like to participate, please go to this link:

http://education.arts.unsw.edu.au/Thailandtouristsurvey.htm

technorati tags: , ,

2 comments:

BozzaNova said...

will they show the result of the survey?

bact' said...

"A summary and analysis of responses will be posted when it is complete."