ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-02

Music Technology Group, Pompeu Fabra University

MTG กลุ่มเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัย Pompeu Fabra บาร์เซโลนา สเปน

The Music Technology Group (MTG), with around 50 researchers and led by Xavier Serra, is one of the world's largest and most dynamic academic research centers for music technology. Among other fields, the group has gained reputation for Sound Synthesis, Music Information Retrieval, and Interactive Music. The lab is located in a historic building right in between the old town of Barcelona and the sea.

หัวข้อวิจัยตอนนี้ ก็อย่างเช่น:

  • การประมวลผลสัญญาณเสียงและดนตรี (เน้น spectral modeling)
  • การค้นคืนสารสนเทศดนตรี (เน้นการสกัดคุณลักษณะ)
  • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักดนตรี-คอมพิวเตอร์ (เน้น non-standard interfaces สำหรับการควบคุมดนตรี)

มีตำแหน่งงานว่างอยู่ สนใจลองกดไปดู

หรือถ้าสนใจเรียน ก็มีทั้งตรี โท เอก ในสาขาเช่น:

  • Sonology
  • Sound and Music Computing
  • Information, Communication and Audiovisual Media Technologies
  • Cognitive Systems and Interactive Media
  • Music Composition and Technologies
  • Comunication and Digital Media

กลุ่ม MTG เป็นส่วนหนึ่งของ Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA), Universitat Pompeu Fabra ซึ่งเน้นการวิจัยด้านสื่อดิจิทัล โดยครอบคลุมทั้งด้าน ภาพ เสียง ดนตรี การโต้ตอบ ประสาทวิทยา การรับรู้ อารมณ์ ปัญญาประดิษฐ์ การทำเหมืองข้อมูลและเว็บ

นอกจากเทคโนโลยี จะเชื่อมไปยังสังคมศาสตร์แล้ว มนุษยศาสตร์ก็เป็นอีกด้าน
สุดท้ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก็จะกลายเป็นเหมือนเชือกผูกรองเท้า

technorati tags: , ,

No comments: