ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-22

28 is a number.

bact' is a name.
28 is a number.
? is a place to go.

สวัสดีวันเกิด คานท์ และ เลนิน

วันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก

technorati tags:

No comments: