ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-31

Storytelling

จับภาพในหัวคุณ
มองที่ผู้คนทั้งหมด และจดจำฉากหลัง
ฟัง ดู และ รอ
เค้าโครงเริ่มเป็นรูปร่าง
นั่นคือเรื่องราว
และจากนั้นตัวละครจะมาสู่คุณ
ร้อยเรียงเหตุการณ์อย่างที่พวกเขาเลือกให้เป็น
แต่ทุกคำพูดและการกระทำของพวกเขาล้วนมาจากคุณทั้งสิ้น

หากคุณเป็นผู้เล่าเรื่อง คุณอาจคิดว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไร
และคุณสามารถนำตัวละครของคุณไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการ
คุณมีภูมิคุ้มกัน

คุณเคยพิจารณาไหมว่า
ผู้คนอาจตอบสนองกับทุกสิ่งที่ตัวละครของคุณพูด?
และการกระทำของพวกเขาสัมพันธ์ไหมกับสิ่งที่คุณต้องการจะเล่า ?

“คุณไม่สบายรึเปล่า?
คุณไม่เต็มรึเปล่า ? เป็นบ้า?
แสดงความปราถนาที่ไม่สนใจจะเอ่ยชื่อของพวกเขาเอง?
คุณเป็นคนที่จะต้องถูกต่อว่าหรือ?”

ตอนนี้คุณเป็นผู้เล่าเรื่อง คุณอาจคิดว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไร
แต่ในทิศทาง การกระทำ คำพูด
เหตุ และ ผล
คุณต้องการความสม่ำเสมอ

คุณจะจบนิทานได้อย่างไร?
เหล่าชีวิตที่ได้เล่นเป็นส่วนหนึ่ง
ได้ถูกสรุปตั้งแต่เริ่มแรกสุด
และตอนต่าง ๆ ถูกปล่อยไว้ให้มันเป็นไปตามทางของเรา

“มันเป็นโลกที่อาจจะใหญ่
บางส่วนฉันก็เห็นแล้ว
แต่ส่วนใหญ่ฉันจะแค่เคยได้ยิน
และเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่พวกมันเกิด”

คุณเป็นเพียงผู้เล่าเรื่อง
คุณไม่ได้พยายามหนีความรับผิดชอบ
ถ้าเราเชื่อคุณ คุณก็ประสบความสำเร็จ
แต่คุณไม่ได้กล่าวอ้างถึงความเป็นจริง

คุณเป็นเพียงผู้เล่าเรื่อง
คุณไม่ได้พยายามหนีความรับผิดชอบ
ถ้าเราเชื่อคุณ คุณก็ประสบความสำเร็จ
แต่คุณไม่ได้กล่าวอ้างถึงความเป็นจริง

Picture a scene in your mind
Looks at all the people and take note of the setting behind
Listen, watch, and wait
A plot begins to take shape
There's a story
And then characters will come to you
Relating events as they choose to
But all their words and actions come entirely from you

If you're a storyteller you might think you're without responsibility
And you can lead your characters anywhere you want
You have immunity

Have you considered the way
People might react to all the things that your characters say?
And are their actions hand in hand with what you want to portay?

“Are you sick?
Are you crippled? Insane?
Expressing the desires that daren't speak their name?
Are you the one to be blamed?”

Now you're a storyteller you might think you are without responsability
But in directions, actions and words
Cause and effect
You need consistency

How can you finish the tale?
Lives which have played a part
Are summarised from the very start
And episodes left out to make it all go our way

“It's a might big world
Some of it I've seen
But mostly I've only heard
And stories are all fiction from their moment of birth”

You're just a storyteller
You're not trying to escape responsability
If we believe you then you're succesful
But you don't make claims of verity

You're just a storyteller
You're not trying to escape responsability
If we believe you then you're succesful
But you don't make claims of verity

Belle and Sebastian - Storytelling

technorati tags: , ,

No comments: