ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-17

personality, visually

ตาม girl friday, jittat, และคนอื่น ๆ

ต่อเนื่อง: เมื่อเมืองคือธรรมชาติ

technorati tags:

1 comment:

veer said...

คนส่วนมากเป็น Love bug?
หรือเฉพาะ Thai blogger?