ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-31

Beautiful One - Thai Grafik Designer

BEAUTIFUL ONE
บล็อกนักเรขศิลป์ไทย
มีผลงานให้ดูเยอะแยะเลย เช่น ปกซีดี โปสเตอร์ ปกหนังสือ ภาพประกอบหนังสือ ลายแบบ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ทั้งที่ได้ใช้งานจริง และที่ตกหล่นระหว่างทาง

(พบเจอระหว่างค้นเครือข่ายด้วยคำว่า “saliva bastard”)

technorati tags: ,

No comments: