ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-07

YouSex

เสาร์ 10 ก.พ. นี้ บ่ายโมง มีงาน YouSex นะครับ
ที่ ทีเคพาร์ค เซ็นทรัลเวิล์ด กลางเมืองนี่เอง

YouSex เป็นงานเสวนาส่วนหนึ่งของ มหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์
มีเป้าหมาย ระดมความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเพศโดยใช้อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือไอทีต่างๆ
จัดโดยแผนงานไอซีทีของ สสส. และภาคี

technorati tags: ,

No comments: