ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-07

TU Polsci Exhibition 2007

งานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14

ศุกร์-เสาร์ 9- 10 ก.พ. 2550
บริเวณคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศุกร์ 9

 • 8-9:00 น. ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.ดร.นคริทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 • 9-11:30 น. แข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ รอบคัดเลือก [ห้อง ร.103]
 • 9-12:00 น. เสวนา “บทบาททหารกับการเมืองไทย” [ห้อง ร.102]
 • 12-15:00 น. เสวนาหนัง “V For Vendetta” [ห้อง ร.102]
 • 13:30-15:30 น. แข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ [ห้อง ร.103]
 • 15:30-18:00 น. เสวนา “การเมืองลายพราง : ทหาร หมอดู กับการตัดสินใจทำรัฐประหาร” โดย รศ.ดร ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ [ห้อง ร.102]

เสาร์ 10

 • 8-11:00 น. เสวนาหนัง “Homeless to Havard” [ห้อง ร.103]
 • 11-13:00 น. ห้องเรียนพิธีการทูต โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ ดัสเซ่ [ห้อง ร.103]
 • 13-15:00 น. แนะแนวการทำงาน [ห้อง ร.103]
 • 15-18:00 น. เสวนา “ทิศทางประเทศไทยหลัง 19 กันยายน” โดย อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ, สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ และ ศ.ดร สมคิด เลิศไพฑูรย์ [ห้อง ร.103]
 • 18-20:00 น. ประกวดดนตรี [เวทีกลางแจ้ง หน้าคณะ]

เชิญร่วมงานครับ

technorati tags: ,

No comments: