ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-03

In Praise of Slowness

เราคงสูญเสียความเนิบช้าบางอย่าง ความอดทนที่จะใช้ประชาธิปไตยแบบเนิบช้า

ประชาธิปไตยแบบ “ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม” คงสู้ประชาธิปไตยแบบ “กดปุ่ม” ไม่ได้เสียแล้ว

จาก localtalk: ความเนิบช้าน่าอภิรมย์

[ผ่าน ประชาไท]

technorati tags: ,

2 comments: