ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-11

Stallman lecture @ Zagreb 2006

บันทึกการบรรยาย โดย ริชาร์ด สตอลแมน ที่ ซาเกร็บ โครเอเชีย เมื่อ 6 มี.ค. 2549

พูดถึงเรื่อง GNU, FSF, เสรีภาพ, ซอฟต์แวร์เสรี, Unix, Linux, “Treacherous Computing” (คอมพิวเตอร์ที่ทรยศ), กฎหมาย DMCA และ EUCD, สิทธิบัตรซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์เสรีกับโรงเรียน, และความเห็นต่อ Mono, BSD, Creative Commons ฯลฯ

[ลิงก์ FSF Europe | ผ่าน OSNews]

technorati tags: , , , ,

No comments: