ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-30

Services Science seminar @ Science Park - 1 Feb

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และสถาบันอุดมศึกษาในโครงการ จัดการสัมมนาเรื่อง
“วิทยาการบริการ (Services Science) ในประเทศไทย”

พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ
“นวัตกรรมสำหรับศตวรรษที่ 21”
โดย Mr. Nicholas Donofrio รองประธานกรรมการบริหาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไอบีเอ็ม สำนักงานใหญ่

และการเสวนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องวิทยาการบริการในประเทศไทย โดยจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาศาสตร์การบริการ เรื่องการพัฒนาบุคคลากร และเรื่องการจ้างงานในอุตสาหกรรมการบริการ ในประเทศไทย เป็นต้น

พฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550
14.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2501-3505~20 ต่อ 2015
โทรสาร 0-2501-3505~20 ต่อ 2001

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ “วิทยาการบริการ”

technorati tags: , ,

No comments: