ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-27

Paworn's blog

เจอบล็อกเจ๋ง ๆ โดยบังเอิญอีกแล้ว ระหว่างกูเกิลคำว่า “ปริชานวิทยา” (ปริชานศาสตร์, วิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา, cognitive science, ...)

บล็อกของปวร

ไปดูสามเรื่องนี้ก่อน เป็นตัวอย่าง ภาษามหัศจรรย์, งามหน้า, แนะนำตัว

technorati tags: , ,

No comments: