ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-08

Newline in GATE

ใน GATE, ถ้าเราอยากรู้ว่า เอกสารที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ย มันใช้ อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (newline) แบบไหน ก็เรียกดูได้จากฟีเจอร์ที่ชื่อ “docNewLineType”
โดย docNewLineType นี้ เป็น String มีค่าได้ 4 อย่าง: { "CR", "LF", "CRLF", "LFCR" }

CR คือ Carriage Return — ปัดแคร่(ไปซ้ายสุด) (\r ในหลายภาษาโปรแกรม),
LF คือ Line Feed — เลื่อนบรรทัดใหม่ (\n)

เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ เครือญาติ UNIX อย่าง Linux กับ Mac OS X ใช้ LF ตัวเดียว,
ใน Mac OS (จนถึงรุ่น 9) ใช้ CR ตัวเดียว,
ส่วนเพื่อนรัก Windows ของเรา เป็นเด็กนอย ใช้มันสองตัวเลย CRLF กันเหนียว*, DOS ก็เช่นกัน
(* พูดจริง ๆ แล้ว DOS/Windows ทำตัวเลียนแบบเครื่องพิมพ์ดีดจักรกลได้เหมือนที่สุด คือต้องปัดแคร่ไปซ้ายสุดก่อน จากนั้นจึงค่อยเลื่อนกระดาษไปหนึ่งบรรทัดได้ เป็นการเริ่มบรรทัดใหม่)

นอกเรื่องซะไกล อ่ะ เขียนโค้ดได้อย่างนี้ (ตรงที่เป็นตัวหนา)


int nllen = 1;
String nl = (String) document.getFeatures().get("docNewLineType");
if (nl.equals("CRLF") || nl.equals("LFCR")) {
  nllen = 2;
}

ผมหาเจ้าความยาวของอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (nllen) นี่ไป เพื่อไปชดเชยออฟเซตเวลาประมวลผลเอกสาร
คือ ผมใช้เมทธอด readLine() ในคลาส *Reader ซึ่งมันจะอ่านทีละบรรทัดให้อัตโนมัติ สบายดี
แต่เวลานับตำแหน่งเนี่ย ต้องอย่าลืมนับเจ้าตัวอักขระขึ้นบรรทัดใหม่เข้าไปด้วย ไม่งั้นตำแหน่งมันจะคลาดกัน
ก็เลยต้องรู้ว่า ใช้อักขระขึ้นบรรทัดใหม่แบบไหน จะได้ชดเชยถูก

technorati tags: , ,

No comments: