ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-26

ZWSP with cttex

แทรก ZWSP (Zero Width Space ช่องว่างความกว้างศูนย์) ระหว่างคำไทยในเอกสาร HTML


# cttex -b "&#x200b;" < input.html > output.html

คำสั่งข้างบน ใช้กับ cttex-1.30w (ตั้งชื่อไว้งี้ชั่วคราว ย้ำว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวอย่างเป็นทางการ เป็นเพียง “hack” อันนึงเท่านั้น) ที่มีตัวเลือกใหม่ -b ไว้ให้กำหนดตัวแบ่งคำเองได้

แม้จะไม่น่าจะใช้ได้ทันทีกับทุกกรณี (เพราะนี่มันจะตัดดะไปหมดเลย ทั้ง head, meta, script ทุกส่วนในไฟล์ อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้) แต่ก็น่าจะทำให้สะดวกขึ้นบ้าง นิดหน่อย

technorati tags: , , ,

2 comments:

Unknown said...

อ่านใน feed นึกว่า lew เปลี่ยนสำนวนเขียน

bact' said...

กดที่ "ZWSP" ก็ลิงก์ไปที่ lewcpe นะ :P