ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-19

NationMaster - World Statistics

ใครอยากได้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ เชิญที่เว็บนี้เลย NationMaster :)

NationMaster, a massive central data source and a handy way to graphically compare nations. A vast compilation of data from such sources as the CIA World Factbook, UN, and OECD. Generate maps and graphs on all kinds of statistics with ease. One-stop resource for country statistics on everything from soldiers to wall plug voltages.

“astounding and easy to use”
— New York Times
“a statistician's dream”
— BBC World

tags: | |

No comments: