ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-12-17

Hua Hin

ไป ไกลกังวล ที่ หัวหิน มาหนึ่งคืน กลับถึงเมืองหลวงตามเดิมแล้ว

tags: |

No comments: