ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-07

Thai Wiki Data

ได้ลิงก์มาจาก TDRI (ระหว่างการพยายามหางาน :P) เป็นการได้ลิงก์ดี ๆ แบบมั่วมาก ๆ คือ ... เผลอไปกด จะกดปุ่มบนทูลบาร์ แล้วพลาดไปโดนลิงก์นี้ มันอยู่บนสุดของหน้า

Thai Wiki Data ไดเรคทอรีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย
มีข้อมูลจากการสำรวจ การสำมะโน การจดทะเบียน การรายงาน ฯลฯ ถ้าใครทำวิจัยในหัวข้อเศรษฐกิจ/สังคมอยู่ เว็บนี้น่าจะมีประโยชน์มาก มีบอกลักษณะข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล หน่วยงานที่จัดเก็บ

ลองเข้าไปดูได้ครับ — ตัวเว็บสนับสนุนโดย Siamguru

tags: | | | | | |

No comments: