ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-05

She is a loser. All the ordinary people is.

จากที่ถามเอาไว้เมื่อวันก่อน .. พรเพชร เหมือนศรี เป็นใคร ?


พรเพชร เหมือนศรี (ชื่อเดิม: พรพิศ) เป็นหญิงชาวนาจากจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิต ในการต่อสู้กับอำนาจรัฐและระบบราชการ เพื่อรักษาที่ดิน มรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อกับแม่เธอทิ้งไว้ให้

การต่อสู้เริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อของเธอ นายพิม เหมือนศรี เมื่อได้รับทราบว่า ที่ดินที่ตนได้ซื้อจากเจ้าของที่ดินเดิม และได้ทำไร่ทำนาจนทางราชการยกให้เป็นไร่ตัวอย่าง ได้ถูกประกาศให้เป็น ที่ดินสงวน หวงห้ามสำหรับเลี้ยงสัตว์ ("เขตสาธารณะเลี้ยงสัตว์ทุ่งเขาพระ") ซึ่งในการทำรังวัดนั้น ดำเนินการอย่างไม่โปร่งใส และเจ้าหน้าที่มีการบังคับให้ชาวบ้านเซ็นชื่อในเอกสารที่ไม่มีข้อความใด ๆ

จดหมายร้องเรียนฉบับแรก เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2511 โดยนางหนู เหมือนศรี แม่ของพรเพชร

การร้องเรียนได้ผ่านกระบวนการราชการมากมาย จากหน่วยงานหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ย้อนกลับไปกลับมา เหมือนจะให้ผู้ร้องเรียนท้อถอยเบื่อหน่าย และล้มเลิกไปเอง

กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ในสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ... จนถึง นายกรัฐมนตรี (ถนอม กิตติขจร, เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เปรม ติณสูลานนท์, ชาติชาย ชุณหะวัณ) ... เหล่านี้คือผู้คนและหน่วยงาน ที่พรเพชรและชาวบ้านได้เข้าร้องเรียน อย่างยาวนานต่อเนื่อง ... แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2547 พรเพชรส่งจดหมายถึงนายกสภาทนายความ เป็นการส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ช่วยส่งเรื่องพิพาทกรณีที่ดิน ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ... เป็นจดหมายร้องเรียนฉบับสุดท้ายของเธอ ก่อนจะถูกลอบทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต ในวันที่ 31 พ.ค. 2547

36 ปี

ดูเหนื่อยมั๊ยครับ ?


พ.ศ. 2531 พรเพชรได้รับ รางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น
(พร้อมกับ เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนปัจจุบัน — คนเดียวกับที่บอกว่า รัฐประหารครั้งนี้คือทางออก ไม่ละเิมิดสิทธิมนุษยชน)


อ้างอิง:
“ไดอารี่ จดหมายร้องเรียน แถลงการณ์ ฯลฯ: แกะรอย ‘ความรู้’ จากเอกสารของ พรเพชร เหมือนศรี หญิงชาวนาจังหวัดนครสวรรค์” โดย ทวีลักษณ์ พลราชม
น.68-89 จุลสาร “หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์” ฉบับที่ 10 (มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2550)

tags: | | |

5 comments:

veer said...

เรื่องพวกนี้ลง wikipedia ได้เปล่า?

bact' said...

ได้สิ
เอาไปลงเลย

bact' said...

พรเพชร เหมือนศรี

jittat said...

เศร้าโคตร

gnret said...

ในฐานะที่เป็นคนนครสวรรค์นะครับ
ผมไม่รู้จักคนๆนี้เลยครับ
เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี่แหละ

เอาไว้จะลองหาข้อมูลดูครับ
แวะเข้ามาเยี่ยมครับ
หวังว่าพี่คงสบายดี