ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-24

iTeau's Dirt

เฮ้ย ชอบ

วิทยาการสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และห้องสมุด สังคมศาสตร์ เครือข่ายสังคม อินเทอร์เน็ต — อ่าน iTeau's Dirt

ของฝาก: Economics of Social Networking
พูดถึงหนังสือ Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything โดย Don Tapscott และ Anthony D. Williams (วางแผงเดือนธ.ค.นี้)

tags: | | | | | |

No comments: