ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-30

Designing for Civil Society

อีกเว็บบล็อกที่น่าสนใจ

Designing for Civil Society “ออกแบบเพื่อสังคมพลเมือง”
— David Wilcox on social media, engagement, collaboration

e-Democracy, social network, social media, collaboration, knowledge management, ...

แต่ มันยาวจัง - -"

HCI2003 Feature: How Design creates Society

tags: | | |

No comments: