ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-04

30% off

เฮ้ย เจ๋งมาก โฆษณาชุดนี้

Mondadori - 30% off

เล่นกับตัวเลขในชื่อหนังสือ อย่าง 1984 หรือ 3 ทหารเสือ .. จับมันมาลด 30% ซะ .. คิดได้

ไอเดียดีอย่างนี้ ได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้ว ACDI Awards ประเภทโฆษณาหนังสือพิมพ์

[ผ่าน lulu]

tags: | |

No comments: