ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-21

Pop!Tech

Pop!Tech - The Impact of Technology on People ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อผู้คน

[ผ่าน anpanpon]

tags: | |

1 comment:

Anonymous said...

-_-" สีใหม่มันประหลาดเปล่าวะ