ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-23

Guruguru on Rails

บล็อกคนไทย พูดถึง Ruby, Rails, Perl
Guruguru

ตัวคนเขียน เป็นผู้พัฒนาเว็บ Akibakko ด้วย (ทำด้วย Ruby on Rails)

[ผ่าน pok]

tags: | | | |

No comments: