ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-29

Choose One

“เมื่อคุณไม่เคารพกฎหมายเสียแล้ว คนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเคารพอำนาจของคุณ”
— ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารคดี ฉบับที่ 240 ปีที่ 21 (กุมภาพันธ์ 2548)

ศิษย์ มธ. ขอล้างครู ล่ารายชื่อเรียกร้อง ศ. สุรพล นิติไกรพจน์เลือกเอาจะเป็น สนช. หรือ อธิการบดี
ประชาไท — 29 ต.ค. 2549 ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน มธ. ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก ถึงนายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้เลือกดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ระหว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมลงชื่อในจดหมายฉบับดังกล่าวด้วย

จดหมาย & รายชื่อ

tags: | |

3 comments:

bact' said...

141 ชื่อแล้ว

Oakyman said...

ชื่อมั่วเยอะมาก

bact' said...

อืม มีชื่อซ้ำด้วย

บริการของ petitiononline.com นี่ไม่ค่อยดี
สู้ที่เคยลงของอีกที่ไม่ได้ (ร่วมลงชื่อค้านการปิดเว็บไซต์และกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) อันนั้นมียืนยันอีเมลด้วย มั่วไม่ได้