ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-03

Vicharn Panich on Corporate Social Responsibility

เรื่อง (ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท?) จากบล็อก KMI Thailand โดยอาจารย์วิจารณ์ พานิช

tags: | |

No comments: