ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-24

subject of the benevolent state

subject of the benevolent state vs citizen under democratic regime

เราจะเป็น
ประชากรที่อยู่ใต้อำนาจ ของ รัฐที่เมตตากรุณา
หรือ
พลเมือง ใน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

จาก อยากตอบโดย อ. พิชญ์ ขวัญใจเด็กแนว

tags: | | |

No comments: