ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-26

Space Blogging

ไม่ใช่ Windows Live Spaces ครับ แต่เป็น อวกาศนู่น

Anousheh Ansari Space Blog เป็นบล็อกของ Anousheh Ansari ผู้หญิงคนแรกของโลกที่ซื้อตั๋วไปเที่ยวอวกาศเอง และน่าจะเป็นคนแรกที่บล็อกจากอวกาศด้วย

At about 6:30 pm everyone gathers around the dining table in the Russian segment Service Module (SM). We heat up a few cans and hydrate some freeze dried food (soup, mashed potato, vegetables) and have a few laughs and share some space stories.

ตามไปอ่านกันได้ ... ประสบการณ์ใกล้ชิดอวกาศที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ตอนนี้ (ถ้าอีกหน่อยรวย ค่อยขึ้นไปบล็อกเอง)

via DE:BUG

tags: |

No comments: