ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-08-17

Midnight University on FTA

FTA Watch Group Thailand

บทความเกี่ยวกับข้อตกลง/การเจรจาการค้าทวิภาคี เขตการค้าเสรี องค์การการค้าโลก และลัทธิเสรีนิยมใหม่ จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

tags: | | | | | | | | |

No comments: