ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-08-15

Body Sensor Networks book

คุณน้อง airuko ฝากโปรโมต (เขาเขียนไป 1 1/3 บท ... ซุปแก้ให้ 1 2/3 บท แปดรอบ ล้อเล่น) เอ้า จัดให้ :P

Body Sensor Networks Yang, Guang-Zhong (Ed.) (Amazon)

The last decade has seen a rapid surge of interest in new sensing and monitoring devices for healthcare and the use of wearable/wireless devices for clinical applications. One key development in this area is implantable in vivo monitoring and intervention devices. Several promising prototypes are emerging for managing patients with debilitating neurological disorders and for monitoring of patients with chronic cardiac diseases. Despite the technological developments of sensing and monitoring devices, issues related to system integration, sensor miniaturization, low-power sensor interface circuitry design, wireless telemetric links and signal processing have still to be investigated. Moreover, issues related to Quality of Service, security, multi-sensory data fusion, and decision support are active research topics.

This book addresses the issues of this rapidly changing field of wireless wearable and implantable sensors and discusses the latest technological developments and clinical applications of body-sensor networks.

Keywords: Biocompatibility, Body sensor networks, Context awareness, Low power RF, Machine learning, Power scavenging, Quality of service, Wearable/implantable sensing

กลุ่มวิจัยที่คุณน้องอยู่ @ Imperial College London

ปีหน้าจะมีเวิร์กชอป BSN2007 - Body Sensor Networks
4th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks
ที่เมืองอาเค่น ประเทศเยอรมนี มีสปอนเซอร์ใหญ่คือ Philips

tags: | | |

1 comment:

Anonymous said...

ขอบคุณมากมายค่ะอาเฮีย