ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-08-07

8 Thai Elephants ROBBED to Australia

ปฏิบัติการปล้นช้างไทย

ช้างไทย (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์) 8 เชือก
ถูก “ปล้น” ไปออสเตรเลีย

ด้วยความร่วมมือของ เจ้าหน้าที่รัฐ
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง: ตำรวจทางหลวง ผู้ช่วยสกัดกลุ่มอนุรักษ์, นักการเมือง ผู้ประสานงาน, องค์การสวนสัตว์ ผู้จัดซื้อช้าง, กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของช้าง, มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดูแลช้าง)

โดยมี รัฐบาลไทย (ใส่เสื้อเหลือง) เป็นเจ้าภาพ !

tags: | | | | | | |

2 comments:

Anonymous said...

Robbed?How thai people secure elephant?Working on the street and awe can see stupid show in Zoo.Last 100 years elephant populatin is lost 80 %.This elephant in australia is lucky becouse get better life than in thailand.

bact' said...

We're not talking about how the animals will get raised up there.

We're talking about the process of how the animals getting there.

Thai government made a secret deal with Australian government, and there're elephants in that deal.

A number of NGOs/wildlife organizations tried to stop that deal, because it's not so transparent.
They kept the elephants in a protected area.

But Thai government ITSELF robbed the elephants from that area, with cooperations from highway police, politicians, officials, etc. And handed them to Australian government.

... this process is plain wrong!

We have no problem with Australian people having the elephants.

We have problem with our government do things secretly.
I steal a goldfish from a local petship,
and feed it better than the shop, a lot better.
... will the policeman caught me ?

Some rich guy take your child away from you, without your concent, and raised him up in a very good way, send him to a best school in the country, and so on.
... will you happy ?