ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-28

Thammasat Linguistics Seminar 2006

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2549
และเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ และอาจารย์ ดร. ศิรินี เจนวิทย์การ ในวาระอายุครบห้ารอบ

  • วันเวลา: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 8:30-16:00
  • สถานที่: ณ ห้องอดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  • กำหนดการ

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2613-2696
หรือ linguistics # tu.ac.th
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2549 (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/arts/ling

tags:

No comments: