ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-20

Monolingual Mac OS X

Remove unnecessary UI languages, input methods, and architectures (in Universal Binaries) from your Mac OS X
by Monolingual (GPL) / review.

Ran this on my friend's machine, Mac OS X 10.3.9 with lots of Adobe/Macromedia apps, keeping only English, German, and Thai interfaces + architectues up to Power G4+ ... instantly saved around 1.1 GB of disk space!

tags:

2 comments:

Anonymous said...

ขอบคุณมากๆ นะแก

Isriya said...

ตอนลง OSX มันจะมีให้เลือก ถ้าเลือกไม่ลง driver printer ประหยัดไปอีกหลายเหมือนกัน