ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-05

Mainland Power Buyers Team

เหมาโหลถูกกว่า

Economist.com:

Wikipedia:

Tuangou, (Simplified Chinese: 团购; Traditional Chinese: 團購; loosely translated as team buying or group buying) is a recently developed shopping strategy originating in the People's Republic of China.

Several people - sometimes friends, but possibly strangers connected over the internet - agree to approach a vendor of a specific product in order to haggle with the proprietor as a group in order to get discounts. The entire group agrees to purchase the same item. The shoppers benefit by paying less, and the business benefits by selling multiple items at once.

คนหลาย ๆ คน นัดแนะกันทางอินเทอร์เน็ต เพื่อไปซื้อของอย่างเดียวกันพร้อมกัน เพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองกับร้านค้า ... คนจีนไม่ได้แค่ค้าขายเก่ง ยังซื้อเก่งอีกด้วย !

via slashdot

tags:

No comments: