ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-25

Lofessional

— Lomographics Photo Exhibition

2006.07.22 - 08.20
@ Pladib Restaurant, Soi Areesamphan 7, Rama VI Rd., Bangkok, Thailand.

via pit

tags:

No comments: