ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-18

Human Invaders

นอกจากไอเดียจะดีแล้ว เพื่อนยังต้องรักด้วย ถึงจะทำงี้ได้ :P

แถมอีกอัน The Ball Of Bastards (เกม)

via note

tags:

No comments: