ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-23

How and Why Wikipedia Works

How and Why Wikipedia Works: An Interview with Angela Beesley, Elisabeth Bauer, and Kizu Naoko

Abstract: This article presents an interview with Angela Beesley, Elisabeth Bauer, and Kizu Naoko. All three are leading Wikipedia practitioners in the English, German, and Japanese Wikipedias and related projects. The interview focuses on how Wikipedia works and why these three practitioners believe it will keep working. The interview was conducted via email in preparation of WikiSym 2006, the 2006 International Symposium on Wikis, with the goal of furthering Wikipedia research. Interviewer was Dirk Riehle, the chair of WikiSym 2006.

links:

tags:

No comments: